Hinderpremie

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De VVSG-nota met de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie kreeg de voorbije maanden al verschillende malen gehoor. Niet alleen in de vele parlementaire vragen over de hinderpremie werd verwezen naar de VVSG nota, belangrijk zijn ook de doorgevoerde bijsturingen in de procedure en op het vlak van communicatie over de hinderpremie. Dankzij onze inspanningen sleutelden het kabinet van minister Muyters en het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan een oplossing voor een aantal kinderziektes van de hinderpremie.

Zo vroegen we vanuit VVSG meer communicatie naar gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, informatie over de andere hindermaatregelen voor ondernemingen,…), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, …

Geboekte resultaten

  • De dienst economie en de GIS/GIPOD-beheerder van de gemeente ontvangen sinds april 2018 een mail op het moment dat de brief wordt verstuurd naar de geselecteerde ondernemers
  • De vraag naar een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn werd voorlopig maar gedeeltelijk gerealiseerd; zo bevat de notificatiebrief nu wel een duidelijke einddatum voor het aanvragen van de hinderpremie. De brief vertrekt bovendien nog maximaal 60 dagen voor de geplande startdatum in GIPOD (in eerste instantie 180 dagen, daarna 120 dagen en nu dus max. 60 dagen).
  • De sluitingspremie kan voortaan verkregen worden voor de sluitingsperiode voor de maximale duur van de werken (beperking tot max. 365 dagen is weggevallen).
  • VLAIO communiceerde over de toepassingen van My Enterprise via deze communicatiecampagne

Nog te verwachten resultaten

  • Vanaf juli wordt een herinneringsbrief verstuurd 2 weken voor het verstrijken van de einddatum
  • Er komt een informatiebrochure over de andere mogelijke hindermaatregelen
  • De VRN (Vlaamse Raad van Nutsbedrijven) werd gevraagd een toelichting over de hinderpremie te agenderen.
  • Er komt een GIPOD 2.0 waarbij de afbakening van hinderzones wordt mogelijk gemaakt (uitrol voorzien in 2020)

Vanuit de VVSG blijven we ook in dit kader pleiten voor de invoering van een verplicht mailadres in KBO zodat de brieven over de hinderpremie niet langer op papier maar via mail verstuurd kunnen worden (Vlaanderen radicaal digitaal) en om de gemeenten als partner te betrekken (1ste aanspreekpunt voor ondernemers) in het realiseren van een succesvolle hinderpremie.

Meer info over de hinderpremie.