Auteur:

Gepubliceerd op: 06-03-2020

Met de projectoproep ‘SDG-uitdaging’ die in januari 2020 werd gelanceerd, geeft de VVSG, met de steun van de federale overheid (BuZa, DGD), lokale besturen een extra stimulans om op een innovatieve manier werk te maken van de uitdagingen die in de Agenda 2030 vervat zitten. Een multidisciplinaire jury selecteerde drie veelbelovende projecten.

Dertien mooie projecten werden ingediend. Er borrelt dus iets in Vlaanderen. Meer en meer lokale besturen zetten ambitieus in op duurzame ontwikkeling, met de Agenda 2030 en de SDG’s als kompas. Dat is niet eenvoudig, want aan de SDG's werken, betekent integraal, transversaal en participatief werken, stakeholders betrekken en vanuit de lokale context internationale uitdagingen aangaan. De drie laureaten van de SDG-projectoproep kunnen een lokale SDG-dynamiek op gang brengen, maar ook inspireren ver buiten de gemeentegrenzen.

Met het project 'Fair Trade de boer op’ wil Essen een lokale voedselstrategie uitrollen in samenwerking met lokale boeren en tuinders. De gemeente geeft daarmee concreet invulling aan de nieuwe campagne van FairTradeGemeente. Deze campagne focust op duurzame voeding met een eerlijke prijs voor de boer, overal ter wereld. Samen met 3 buurgemeenten, de landbouwraad en partner Rurant, gaat Essen op zoek naar lokale boeren die bereid zijn om als ambassadeurs van het nieuwe fairtradeverhaal het bewustzijn rond prijszetting en duurzame voeding te vergroten. Hun kennis en expertise zal ook ingezet worden om de gemeente te adviseren in haar werking rond duurzame voeding met respect voor lokale en mondiale producenten. Essen heeft boeiende plannen: de organisatie van thema-avonden, acties op het terrein en het dynamiseren van hun Ecowijzer rond duurzame voeding en eerlijke prijzen.

De ‘Babbelbox on the move’ van Dilsen-Stokkem brengt de SDG’s tot bij de inwoners. Dit multifunctionele busje strijkt neer bij scholen, speelpleinwerking, kinderopvang, wijkwerking en tijdens evenementen zoals de buurtpicknick, de ‘smokkelmarkt’ en de parkfeesten. Op deze manier informeert Dilsen-Stokkem haar inwoners over de SDG’s én geeft ze hen inspraak in het beleid. Zo zal het busje ingeschakeld worden voor burenbabbels waarbij SDG-ambassadeurs (o.a. Mooimakers, inwoners met migratieachtergrond, vzw’s mondiale raad) hun verhaal doen en in discussie gaan met de inwoners. Door catering (FairTrade) en klapstoelen en -tafels in het busje te voorzien wordt een pop-up terras gecreëerd in de wijk. Ook thematische, creatieve opdrachtjes en projecten voor klein en groot behoren tot de mogelijkheden. De 'Babbelbox on the move' slaat drie vliegen in één klap: sensibilisering, participatie en creativiteit.

Ook de ‘SDGemeenteraad’ van Herne brengt de SDG’s op een participatieve, co-creatieve manier tot uitvoering. Bij het begin van de legislatuur adopteerde elk van de 17 gemeenteraadsleden van Herne een SDG. Zij gaan nu op zoek naar een medepeter of -meter in de gemeente: een inwoner, bedrijf, vereniging, wetenschapper,... Samen ondernemen zij actie voor ‘hun’ SDG, maar met oog voor mogelijke transversale samenwerking. Het doel is dat er een lokale actiedynamiek ontstaat rond de SDG’s op basis van co-creatie tussen bestuur en burgerinitiatief.

De projecten zullen voorgesteld worden op onze internationale conferentie 'Global Goals, Local Focus' op 24 september in Mechelen, waarover binnenkort meer. Maar dus SAVE THE DATE!

Jules De Winter