Foto: Tim Buelens
Foto: Tim Buelens

Auteur:

Gepubliceerd op: 11-02-2021

Meer en meer steden en gemeenten werken aan acties om discriminatie en racisme tegen te gaan. Zo maakten de voorbije maanden verschillende steden hun acties en intenties over anti-discriminatie en/of anti-racsime bekend in specifieke plannen (Mechelen, Brugge) of als onderdeel van een ruimer diversiteitsplan (Sint-Niklaas).

Ook de stad Gent keurde recent haar Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020-2025 goed. Met dit plan beschrijft de stad hoe ze structureel racisme en discriminatie actief zal bestrijden. 

Ook onderwijs is een van de prioritaire aandachtspunten. Net zoals vele andere okale besturen en scholen is ook Gent zoekende om een gelijke, niet-discriminerende toegang tot kwalitatief onderwijs te garanderen voor alle leerlingen en inclusie en diversiteit impactvol op te nemen in de onderwijspraktijk.

Over de rol van lokale besturen en scholen om racisme en discriminatie aan te pakken organisen de stad Gent (Dienst Lokaal Sociaal Beleid & Onderwijscentrum Gent), ORBIT vzw en de VVSG op 16 maart 2021 een webinar en op 16 november een studiedag in Gent. Met deze webinar en studiedag willen we een dialoog starten over discriminatie, racisme en dekolonisatie in het (flankerend) onderwijs.

Presentaties WEBINAR 16 MAART

Heeft jouw lokaal bestuur ook acties rond anti-discriminatie of anti-racime gepland? laat het ons weten.

Presentaties STUDIEDAG 16 NOVEMBER (online op 18 november)

PLENAIR

Keuzeworkshops

 • 2.      Kruispuntdenken

  Spreker
  Fatma Arikoglu (ella vzw)

  Korte inhoud:
  In deze workshop ontdek je wat kruispuntdenken of intersectionaliteit is, waar het vandaan komt en waarin het precies verschilt van benaderingen als ‘gelijke kansen’ of ‘diversiteitsbeleid’. We zoomen in op een aantal basisprincipes die ons toelaten om intersectioneel te denken/werken, onder andere op het vlak van onderwijs, welzijn, jeugd & beleid.

  Doelgroep:
  scholen en lokale besturen

   

  3.    Als lokaal bestuur racisme en discriminatie in het onderwijs actief bestrijden: het verhaal van Stad Gent

  Sprekers
  Katrien Staelens (Stad Gent, Dienst Lokaal Sociaal Beleid), Steven Delarue (Stad Gent, Onderwijscentrum Gent), Griet De Baecke (Stad Gent, Pedagogische Begeleidingsdienst Stedelijk Onderwijs Gent)

  Korte inhoud
  In januari werd het actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme van de Stad Gent goedgekeurd op de gemeenteraad. In het actieplan staan 32 concrete acties om discriminatie en racisme te bestrijden, dit op verschillende vlakken, zoals werk, wonen én onderwijs. In deze workshop lichten we toe hoe het actieplan tot stand kwam en zoomen we dieper in op de acties van zowel het Onderwijscentrum Gent als het Stedelijk Onderwijs Gent.

  Impactnota Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent

   

  Doelgroep:
  lokale besturen

   

  4.     De impact van migratie op identiteitsontwikkeling bij jongeren

  Spreker
  Khadija Aznag (Agentschap Integratie en Inburgering)

  Korte inhoud:
  Hoe ontwikkel je je eigen identiteit? We maken een analyse van aspecten zoals taal en geloof die hier een impact op hebben. Wat doet migratie met de identiteit van een jongere? Aan de hand van enkele voorbeelden schetsen we het theoretische kader. Deze vorming zorgt ervoor dat je vanuit een breder perspectief naar jongeren gaat kijken.

  Doelgroep:
  scholen en lokale besturen

   

  5.      Oog voor etnische diversiteit in het schoolbeleid

  Spreker
  Fanny D’hondt en Marloes Hagenaars (EDISTOOLS)

  Korte inhoud
  Hoe reageer jij op twee leerlingen die Turks spreken in de les? Hoe sta jij tegenover het bespreken van diversiteitsthema’s? En heeft jouw school een beleid voor de aanpak van etnische discriminatie? In deze workshop willen wij jullie inspireren om na te denken over het creëren van een meer inclusieve schoolomgeving waarin leerling zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen. We geven inzicht in de verschillende diversiteitsbenaderingen op basis van de wetenschappelijke literatuur en gaan aan de hand van concrete situaties samen op zoek naar hoe dit kan vertaald worden in de dagelijkse praktijk op school.  In deze workshop staat het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis centraal.

  Doelgroep:
  scholen

   

  6.      Migratie en identiteit bij Roma

  Spreker
  Janetta Daniyova (vzw Seer)

  Korte inhoud
  In deze sessie staan we stil bij de impact van migratie op Roma-gezinnen. Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we verschillende identificatieprocessen uit, en we gaan daarbij dieper in op de rol die cultuur, kunst en taal kunnen spelen.

  Doelgroep:
  scholen en lokale besturen

  7.      Maak van je school een warme school!

  Spreker
  Milena Van Braeckel en Magali Degroote (Stad Gent, Onderwijscentrum Gent)

  Korte inhoud
  Een school voor iedereen start met een warm onthaal. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich op jouw school welkom voelt? In deze workshop zetten we je met concrete tips op weg.

  Doelgroep:
  scholen en lokale besturen

  9.      Antiracisme in het kleuteronderwijs: wat kan de leerkracht doen?

  Spreker
  Eva Dierckx (AP Hogeschool)

  Korte inhoud
  In tegenstelling tot wat veel mensen denken, zien kinderen al erg jong verschillen en ontwikkelen ze zelf al vooroordelen in de kleuterperiode. Door kleine dagelijkse aanpassingen kan jij als kleuterleerkracht het verschil maken in zowel het wereldbeeld als het zelfbeeld van jonge kinderen. In deze sessie verkennen we heel concreet wat jouw rol als leerkracht hierin kan zijn, hoe je kan inzetten op beeldvorming en hoe je kan omgaan met ‘moeilijke uitspraken’ van kleuters over bijvoorbeeld huidskleur.

  Doelgroep:
  scholen

   

Sabine Van Cauwenberge