Auteur:

Gepubliceerd op: 04-01-2021

Sinds 18 december 2020 kan je als lokaal bestuur de subsidie aanvragen voor de noodopvang van schoolkinderen van 9 tot en met 13 november 2020 via de functionaliteit ‘Subsidiebeheer’ in het digitaal Loket voor Lokale Besturen.  

Je dient hiervoor een aanvraag in met de volgende informatie:

  1. De identificatiegegevens van het lokaal bestuur
  2. Per lokale actor, waar de opvang heeft plaatsgevonden: het aantal effectief opgevangen kinderen in het licht van de getrapte organisatie van de noodopvang.
  3. een verklaring op eer dat: 'De gegevens over het aantal effectief opgevangen kinderen correct zijn.'
  4. een verklaring op eer dat: 'De organisator de voorwaarden vermeld in dit besluit heeft nageleefd.'
  5. de datum en (digitale) ondertekening.

De subsidie kan aangevraagd worden tot 1 juni 2021. De uitbetaling gebeurt uiterlijk op 30 september 2021.  Op de website lokaal bestuur vind je meer informatie. 

Opgelet: bij het aanvragen van de subsidie in het Loket moet je over de nodige rechten beschikken. Die kan je aanvragen bij de Lokale Beheerder. De Lokale Beheerder kan je toegang geven tot de context ‘Subsidies’ via het Gebruikersbeheer voor Lokale Besturen. 

Sofie Delcourt