Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2021

Handhaving  vormt  het  sluitstuk  van  een  slagkrachtig omgevingsbeleid. In het Omgevingshandhavingsplan 2021 lees je op welke plannen en acties de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving het komende jaar zal inzetten.

Zo zal men in 2021 onder andere inzetten op ondersteuning van lokale handhavers door de opmaak van handhavingsdraaiboeken met betrekking tot de inzet van hun handhavingsinstrumentarium. Net als vorig jaar omvat dit plan zowel de integrale omgevingsinspectie (milieu, ruimte en onroerend erfgoed) als de bestuurlijke sanctionering en adviesverlening bij bestuurlijke maatregelen.

Tomas Coppens