Auteur:

Gepubliceerd op: 17-08-2020

De Ministerraad van 17 juli 2020 heeft het voorontwerp van decreet met betrekking tot de machtiging en modaliteiten van de Vlaamse diensten en voorzieningen voor de deelname aan de lokale integrale veiligheidscellen rond radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC-R) principieel goedgekeurd. In het voorontwerp wordt een uitzonderingsgrond voorzien voor Vlaamse diensten en voorzieningen opdat zij informatie kunnen delen tijdens het overleg van de LIVC-R. Het voorontwerp regelt tevens de modaliteiten om deel te nemen en de manier waarop (persoons)gegevens verwerkt kunnen worden. De tekst richt zich voornamelijk tot de Vlaamse diensten en voorzieningen, maar voorziet ook een wettelijke basis voor gemeenten en OCMW om persoonsgegevens te verwerken. 

Over dit voorontwerp van decreet wordt momenteel advies ingewonnen van de VLOR, de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de SARC en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaf reeds te kennen dat een draaiboek zal opgemaakt worden voor het regelgevend kader en de praktische uitwerking van de LIVC-R.

Meer informatie over de werking van de LIVC-R kan je hier terugvinden. Voor vragen kan je steeds terecht bij maarten.dewaele@vvsg.be.

Maarten De Waele