Gepubliceerd op: 12-06-2019

Het decreet basisbereikbaarheid is vandaag verschenen in het Belgisch Staatsblad, en wordt dus van kracht op 22 juni. 

Dit decreet actualiseert de huidige regelgeving inzake het mobiliteitsbeleid en het openbaar personenvervoer over de weg. Het gemeentelijk mobiliteitsplan is niet langer verplicht. Het Vlaamse Gewest wordt ingedeeld in vijftien vervoerregio’s en elke gemeente behoort tot één vervoerregio. Om de ontwikkeling en uitvoering van het mobiliteitsbeleid en basisbereikbaarheid te bevorderen, kunnen de lokale besturen een subsidie krijgen.

Op www.basisbereikbaarheid.be/regelgeving is alle beschikbare regelgeving in verband met basisbereikbaarheid verzameld, onder meer:

  • het decreet samen met de memorie van toelichting en de adviezen (onder andere van de VVSG)
  • beleidsvisie en implementatiekader omtrent mobipunten
  • de omzendbrief MOW 2019/01 omtrent de vervoerregiowerking
  • besluit projectmethodologie en projectstuurgroep
  • de conceptnota Uitwerking mobiliteitscentrale

De nieuwe regelgeving wordt toegelicht op de infosessies die de VVSG organiseert, samen met het departement MOW.