Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2019

Wie op lokaal niveau een uitvoerend mandaat uitoefent/-de, heeft nog tot en met 30 september om een lijst met zijn/haar mandaten in te dienen bij het Rekenhof. Dit geldt onder meer voor al wie in 2018 (minstens één dag) burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter of (betaald) lid van de raad van bestuur, een adviesraad of het directiecomité van een intercommunale was (Bekijk de volledige lijst met aangifteplichtige mandaten).

In die mandatenlijst staan alle functies, mandaten en beroepen (dus niet enkel de hiervoor genoemde) die men in 2018 uitoefende en die 'een zekere macht of invloed' verlenen. Nieuw is dat men deze aangifte voortaan ook elektronisch moet doen (via de webtoepassing 'Regimand' op de site van het Rekenhof) én dat men het brutobedrag van de genoten vergoedingen moet aangeven, al dan niet onder de vorm van een vork (bv. 'tussen 1 en 5.000 euro bruto per jaar').

Daarnaast moet er ook een vermogensaangifte worden ingediend, maar dan enkel indien men vorig jaar (2018 dus) een aangifteplichtig mandaat opnam of stopzette. Die aangifte geeft de stand van het vermogen van de betrokkene weer op 31 december 2018.

De mandatenlijsten (en bedragen) worden ten laatste op 15 februari 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De vermogensaangiften mogen enkel worden geopend door een onderzoeksrechter, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen de mandataris.

Voor wie hier nog niet mee bezig is geweest, is de tijd dus meer dan rijp om deze administratieve oefening even te doen. Zeker met de gewijzigde regels vergt een en ander toch de nodige tijd om te doorgronden. Tegenwoordig kan het Rekenhof trouwens ook administratieve boetes opleggen voor niet-naleving van de regelgeving, wat een extra stimulans voor een tijdige indiening kan zijn.

Meer informatie over de aangifte.

David Vanholsbeeck