SDG Dashboard België 2019
SDG Dashboard België 2019

Auteur:

Gepubliceerd op: 28-08-2019

Maar liefst 65% van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die de Verenigde Naties vooropstellen in hun Agenda 2030 kan enkel gerealiseerd worden met de actieve betrokkenheid van lokale besturen. Heel wat Vlaamse steden en gemeenten toonden zich bereid om die cruciale rol op te nemen en gaan enthousiast aan de slag met de SDG’s. Hoe en aan welke SDG’s zij bijdragen, wordt vooral bepaald door de specifieke context, uitdagingen en noden van de gemeente in kwestie. Vaak willen lokale besturen echter focussen op die SDG’s waar België momenteel tekort schiet en dus bijkomende inspanningen nodig zijn. Om daar zicht op te krijgen, verzamelde VVSG Internationaal de belangrijkste en meest recente SDG-rapporten, telkens met een beknopte samenvatting.

Deze rapporten gebruiken verschillende methoden, indicatoren en data met als logisch gevolg dat zij ook niet altijd tot dezelfde conclusies komen. Door deze rapporten en hun belangrijkste bevindingen op een rijtje te zetten, kunnen we echter wel een aantal tendensen ontwaren. Zo toont het rapport van het Sustainable Development Solutions Network dat België vooral een versnelling hoger moet schakelen op het vlak van de ecologische SDG’s, zoals die rond verantwoorde productie en consumptie (SDG 12), klimaatactie, (SDG 13) en leven in het water (SDG 14). Het rapport van het Federaal Planbureau geeft dan weer rode knipperlichten voor een aantal specifieke indicatoren waar ook lokale besturen een rol in kunnen spelen, zoals armoederisico, schuldenlast van gezinnen, vroegtijdige schoolverlaters, woningen zonder voldoende verwarming, hernieuwbare energie, vervoer van personen met de wagen, enzovoort.

 

Jules De Winter