Auteur:

Gepubliceerd op: 19-03-2021

De voorbije maanden werkte de VVSG samen met het lerend netwerk e-inclusie en haar bestuursorganen aan een visie en standpunt over e-inclusie en de rol van het lokaal bestuur. De tekst werd voorbereid op de bestuurlijke commissies 'Innovatief en digitaal besturen' en 'Samenleven en zorg voor elkaar' en goedgekeurd door de raad van bestuur op 17 maart 2021.

In dit standpunt gaan we dieper in op de thematiek van e-inclusie. Belangrijk hierbij is dat we dit beschouwen als een onlosmakelijk onderdeel van het streven naar een inclusieve samenleving. Inspanningen voor het verhogen van de digitale toegang en vaardigheden van burgers zijn nodig, maar dit vergt een geïntegreerde aanpak. In de tekst formuleren we vier hefbomen die een lokaal bestuur hiervoor kan hanteren.

We staan ook stil bij de Vlaamse relanceplannen met betrekking tot e-inclusie, en meer specifiek het plan van minister Somers om 50 miljoen euro te investeren in acties om de digitale vaardigheden van burgers te verhogen. De VVSG vindt het positief dat het Vlaamse relanceplan aandacht schenkt aan e-inclusie en de ondersteuning van de lokale besturen hiervoor. Die inspanningen zijn broodnodig maar we formuleren wel enkele bedenkingen en aandachtspunten. Zo stellen we ons vragen bij het voornemen om de UiTPAS in te schakelen als instrument om toegang tot het internet te verzekeren. We formuleren ook enkele aandachtspunten met betrekking tot de te verwachten subsidieoproepen, de continuïteit van de geplande acties en hoe concrete realisaties en implementaties zullen worden verzekerd en versnippering van middelen wordt tegengegaan.

De tekst werd reeds overgemaakt aan de kabinetten van de bevoegde ministers en de betrokken ambtenaren.

Nathalie Dumarey