kippen

Auteur:

Gepubliceerd op: 18-03-2020

Wat eet de kip: niet langer gratis of met korting

Heel wat lokale besturen prijzen kippen aan als ideale verwerkers van keukenresten. Via een kippenactie kunnen inwoners dan enkele kippen in huis halen met een flinke korting of soms zelfs gratis. Dankzij de kippen vermijden we op die manier heel wat kilo’s afval. De recent gewijzigde wetgeving op dierenwelzijn zorgt ervoor dat gemeentebesturen en afvalintercommunales de financiële steun voor de aankoop van deze kleine afvalverwerkers zullen moeten stopzetten of toch op zijn minst anders aanpakken. Het is verboden om dieren gratis weg te geven of met korting te verhandelen.

Met vragen over kippenacties in het kader van afvalpreventie kan je contact opnemen met de Vlaamse overheid, departement omgeving afdeling dierenwelzijn: dierenwelzijn@vlaanderen.be


Juridische info

Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 36.

Koninklijk Besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, artikel 27, § 4.

Lieselot Decalf