Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2020

De elektrische wagen wordt geregeld naar voor geschoven als dé oplossing voor de problematiek rond luchtvervuiling van gemotoriseerd verkeer. Maar is dat wel zo? En hoe zit het met de bredere gezondheidswinst door elektrische wagens?

In dit rapport wordt breed gekeken naar alle aspecten van de invloed van elektrische wagens op de gezondheid en dit over de gehele levenscyclus van de wagen heen. Dus niet enkel naar de gezondheidseffecten door invloed van klimaat en luchtkwaliteit, maar ook naar de gezondheidseffecten van sedentair gedrag, sociale en fysieke omgeving, geluid en materialengebruik.

De gezondheidskijk op mobiliteit - en breder: publieke ruimte - komt in de praktijk neer op een streven naar meer actieve verplaatsingen, en dus ook meer beweeg- en ontmoetingskansen, als onderdeel van een gezondheids- en klimaatbeleid.  Dit rapport over elektrische wagens onderbouwt deze visie.

Je kan het volledige rapport lezen op de website van Zorg & Gezondheid.

 

Erwin Debruyne