De grote verbouwing - ondersteuningsprogramma BE REEL!

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-05-2019

Ondersteuningsprogramma BE REEL!

De energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. De renovatiestrategieën 2050 van Vlaanderen en Wallonië stellen een gemiddelde daling met 75 % van het energieverbruik van woningen voorop én een forse verhoging van de productie van hernieuwbare energie. Het opkrikken van de renovatiegraad is dus een noodzakelijke stap in de energietransitie.  

Lokale besturen spelen daarbij een cruciale rol maar beschikken niet altijd over de nodige capaciteit om deze maatschappelijke urgentie het hoofd te bieden. In samenwerking met het Kenniscentrum voor Vlaamse steden en de drie gewestelijke Verenigingen van

Steden en Gemeenten wil BE REEL! alle Belgische lokale besturen ondersteunen bij het opzetten van een actief renovatiebeleid. Die ondersteuning situeert zich op verschillende vlakken: inspirerend beleidsinstrumentarium, innovatieve businessmodellen, campagnemethoden, …. die je kan hanteren bij het diepgaand energetisch renoveren van residentiële gebouwen.                            

Meet-up voor lokale besturen op 22 mei in Brussel - save the date

Op 22 mei 2019 geven we in Brussel het startschot voor dat ondersteuningstraject. Joachim De Clerck bijt de spits af met het schetsen van de context van de renovatie-uitdaging en het verduidelijken van de urgentie. Vervolgens tonen 3 inspirerende cases hoe zij vandaag al een gepast antwoord bieden op deze grote uitdaging.

En dan is het woord aan de deelnemers. Van hen willen we vernemen wat ze nodig hebben, wat ze verwachten van het op te zetten leer- en ondersteuningsprogramma en wat dit juist voor hun gemeente of organisatie kan betekenen. Alle informatie over programma en inschrijving is te vinden op https://www.be-reel.be. Deelname is kosteloos.

Wie graag de definitieve informatie rechtstreeks in haar/zijn mailbox ontvangt, stuurt een mail naar linda.boudry@kcvs.be.

Meer informatie

https://www.be-reel.be
 

 

Pieter Plas