Auteur:

Gepubliceerd op: 07-07-2021

Na hun onderzoek naar de originele meerjarenplannen van de gemeenten en OCMW’s boog het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) zich nu ook over de kwaliteit van de aangepaste meerjarenplannen, naar aanleiding van de vaststelling van de kredieten voor 2021. ABB onderzocht de transparantie, betrouwbaarheid en procesbeheersing van de aangepaste meerjarenplannen en daaruit komen verschillende interessante zaken naar boven.

Zo leidt de coronacrisis bij 79 besturen tot nieuwe prioritaire acties of actieplannen, en dus tot een inhoudelijk wijziging van de strategische nota. In globo zijn de strategische nota’s grotendeels opgesteld conform de wettelijke bepalingen. De meeste besturen kiezen daarenboven voor een veel ruimere invulling dan de minimale vereisten. De besturen maken dus gebruik van de vrijheden die ze hebben om de strategische nota vorm te geven.

Eén van die vrijheden is het aanduiden van beleid als prioritair of niet. Bij 45 besturen zijn 90% tot 100% van de acties of actieplannen prioritair, bij 84 besturen zijn 0% tot 10% van de acties of actieplannen prioritair. Bij 2/3e van de besturen is het prioritair beleid goed voor 0 tot 20% van de totale (exploitatie- en investerings-)uitgaven. ABB ziet veel verbeterpotentieel op vlak van het SMART formuleren (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) van beleidsdoelstellingen en acties. Daarnaast blijft voor sommige gemeenten de correcte toewijzing van uitgaven aan de overeenkomstige beleidsvelden een aandachtspunt.

De besturen scoren goed heel goed op de wettelijke verplichting om de financiële risico’s en de grondslagen en assumpties bij het meerjarenplan te beschrijven. Verder is het interessant dat enkele besturen verder gaan dan de wettelijke verplichting om ook de geconsolideerde autofinancieringsmarge te tonen in het aangepaste meerjarenplan, waarbij niet alleen de cijfers van het AGB, de AGB’s indien die er zijn geïntegreerd worden, maar ook van bijvoorbeeld eenhoofdige welzijnsverenigingen, de politie- en hulpverleningszone en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tot slot koppelen meer en meer besturen de juiste economische sectorcodes aan de toegestane en ontvangen werkingssubsidies.  

De studie bevat ook nog andere interessante bevindingen. Dat alles kan voer zijn voor de geplande evaluatie van de BBC die de bevoegde minister heeft aangekondigd.

Ben Gilot