Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2022

Conform het bestaande protocol tussen VVSG en de CAW’s wordt de dagprijs voor de opvang van daklozen elk jaar op 1 juli geïndexeerd, op basis van de overschrijding van de spilindex. 

De spilindex werd tussen 1/7/2021 en 30/06/2022 vier maal overschreden (augustus 2021, december 2021, februari 2022 en april 2022). Vanaf 1 juli 2022 zullen de volgende dagprijzen in de residentiële opvangcentra voor daklozen van het CAW gelden:

  • Voor personen jonger dan 12 jaar: € 18,37 met inbegrip van € 2,37 zakgeld.
  • Voor personen van 12 jaar en ouder: € 29,87 met inbegrip van € 4,86 zakgeld.

De dagprijs dient enkel om kosten zoals opgesomd in het protocol, door te rekenen aan de cliënt (of het bevoegde OCMW wanneer de cliënt geen inkomen heeft). De hierboven vermelde dagprijs is het maximumbedrag dat een opvangcentrum mag vragen. Liggen de kosten lager, dan moet de dagprijs daaraan aangepast worden. De cliënt moet een gedetailleerde factuur ontvangen. 

Joris Deleenheer