Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2020

Conform het bestaande protocol tussen VVSG en de CAW’s wordt de dagprijs voor de opvang van daklozen elk jaar op 1 juli geïndexeerd, op basis van de overschrijding van de spilindex. 

De spilindex werd tussen 1/7/2019 en 30/6/2020 één keer overschreden. Daarom gelden vanaf 1 juli 2020 volgende dagprijzen in de residentiële opvangcentra voor daklozen van het CAW:

  • Voor personen jonger dan 12 jaar: €16,97 met inbegrip van €2,19  zakgeld.
  • Voor personen van 12 jaar en ouder: €27,60 met inbegrip van €4,49 zakgeld.

Deze aanpassing is het gevolg van het protocol tussen de VVSG en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, namens de CAW's. De dagprijs dient enkel om kosten zoals opgesomd in het protocol, door te rekenen aan de cliënt (of het bevoegde OCMW wanneer de cliënt geen inkomen heeft). De hierboven vermelde dagprijs is het maximumbedrag dat een opvangcentrum mag vragen. Liggen de kosten lager, dan moet de dagprijs daaraan aangepast worden. De cliënt moet een gedetailleerde factuur ontvangen. 

Joris Deleenheer