Auteur:

Gepubliceerd op: 26-06-2019

Conform het bestaande protocol tussen de VVSG en de CAW’s wordt de dagprijs op 1 juli van elk jaar op basis van de overschrijding van de spilindex geïndexeerd. 

De spilindex werd tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019 eenmaal overschreden. Daarom gelden vanaf 1 juli 2019 volgende dagprijzen in de residentiële opvangcentra voor daklozen van het CAW:

  • Voor personen jonger dan 12 jaar: 16,64 euro met inbegrip van 2,15 euro zakgeld.
  • Voor personen van 12 jaar en ouder: 27,06 euro met inbegrip van 4,40 euro zakgeld.

Deze aanpassing is het gevolg van het protocol tussen de VVSG en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. De dagprijs dient enkel om kosten zoals opgesomd in het protocol, door te rekenen aan de cliënt (of het bevoegde OCMW als de cliënt geen inkomen heeft). De hierboven vermelde dagprijs is het maximumbedrag dat een opvangcentrum mag vragen. Liggen de kosten lager, dan moet de dagprijs daaraan aangepast worden. De cliënt moet een gedetailleerde factuur ontvangen. 

Joris Deleenheer