Auteur:

Gepubliceerd op: 17-10-2022

Op 17 oktober was het de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. 2,8% van alle Vlamingen leeft in armoede. Bij kinderen leeft 8% onder de armoederisicogrens.

Dit jaar vragen armoedeorganisaties aandacht voor het recht op wonen. Ook burgemeesters zijn erg bezorgd  om de woonnoden van o.a. de jonge gezinnen en alleenstaanden.Vele mensen krijgen het steeds moeilijker om een betaalbare kwaliteitsvolle woning te kunnen huren of kopen, en de wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang. De energiecrisis slaat een gat in het budget van een groep mensen die nog niet in de cijfers vervat zit. De VVSG meldt dat het aantal bijstandsaanvragen is gestegen de laatste weken. Die vraag komt ook van werkende middenstanders. Er waren al de signalen over lege brooddozen. Nooit stonden er zo veel mensen aan onze voedselbanken.

Lokaal vonden naar aanleiding van 17 oktober allerlei acties plaats om armoede in de kijker te zetten. De VVSG wil oproepen om samen werk te maken van effectieve armoedebestrijding, door structureel in te grijpen op lokaal en bovenlokaal niveau om de grondrechten van burgers te realiseren.

 

Nele Schroyen