Auteur:

Gepubliceerd op: 23-07-2020

Meer vertrouwen in de lokale besturen, blijvende investeringen in zorg en een transitie naar aangename woon- en leefomgevingen, ingebed in de buurt. Dat is de boodschap die de VVSG meegaf in de commissie ad hoc van het Vlaams parlement die de corona-crisis in de residentiële ouderenzorg evalueert.

Betrek lokale besturen bij de besluitvorming:

De pijnpunten zijn gekend: onvoldoende overleg tussen overheden, onduidelijke richtlijnen, onvoldoende beschermingsmateriaal, een verwarrende teststrategie... Dit mag geen tweede keer gebeuren. "Het moet efficiënter, besluitvorming moet transparant en duidelijk zijn en rekening houden met de gevolgen op het terrein. Lokale besturen willen niet gewoon uitvoeren, ze willen mee in de cockpit en betrokken worden bij iedere stap van het proces", benadrukt Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Samenwerking loont:

Al zit de schrik voor een tweede golf er nog diep in bij de zorgverstrekkers en de besturen, toch wil de VVSG ook al vooruitkijken en investeren in wat goed ging. De samenwerking die lokale besturen opzetten tussen ouderenvoorzieningen, ziekenhuizen, thuiszorgdiensten, kinderopvang, de scholen, het verenigingsleven en tal van vrijwilligers kreeg door de crisis een boost. Die samenwerking heeft zich vruchtbaar bewezen voor gemeenten en moet dus zeker in stand gehouden worden.

Weg van woonzorgcentra met ziekenhuissfeer:

In de toekomst moet het gaan om aangename woon- en leefomgevingen met betrokkenheid van familie en vrienden, geen semi-ziekenhuizen. Ze bestaan ook nu al: woonzorgcentra met kleine leefeenheden, in een huiselijke sfeer waar de bewoners hun boterhammen zelf smeren, beheerd door het lokale bestuur en ingebed in de buurt waar mensen altijd gewoond hebben en in verbinding met het gemeenschapsleven. Het woonzorgcentrum is dan onderdeel van de dienstverlening aan de mensen die altijd in een buurt hebben gewoond. In brede samenwerkingsverbanden met de thuiszorg, de huisartsen en andere voorzieningen en met een goede ondersteuning door de ziekenhuizen die met raad en daad kunnen bijspringen waar nodig. Voor de VVSG is lokale verankering het sleutelwoord.

Investeer in zorg:

Lokale besturen en de zorgvoorzieningen verdienen vertrouwen en een betere ondersteuning. De behoefte aan zorg zal enkel toenemen en de kwaliteit moet gegarandeerd kunnen worden. De medewerkers van de woonzorgcentra hebben de voorbije maanden het beste van zichzelf gegeven, maar ze verdienen beter.

De VVSG pleit voor meer handen aan het bed en op de werkvloer, betere verloning en arbeidsvoorwaarden en meer ruimte voor praktijkgerichte vorming. "Het is goed dat de Vlaamse overheid de gesprekken hierover met ons is opgestart, we hopen tegen het einde van dit jaar een akkoord te hebben", besluit VVSG-voorzitter Wim Dries.

Nathalie Debast