Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2021

In 2004 voerde de federale overheid een compensatieregeling in voor de inkomstenderving van de gemeenten door de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. Daarvoor werd bij de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG, de federale energieregulator) een fonds gecreëerd. Via die weg heeft de CREG tussen 2005 en 2010 in totaal 568.247.621 euro betaald aan de Vlaamse steden.

Sindsdien is het fonds niet meer actief, en wachtte een saldo van 578.691 euro op een bestemming.

Op 27 september 2021 werd het KB van 16 september 2021 tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Daardoor mag de CREG het saldo nu wel verdelen over alle Vlaamse gemeenten. Dat gebeurt in verhouding tot de totale bedragen die ze in de periode 2005-2010 kregen.

De betaling aan de gemeenten gebeurt eerstdaags. Ze is afkomstig van de bankrekening 'CREG GEMEENTEN' met vermelding 'KB 16/09/2021 - Saldo fonds ter compensatie vd inkomstenderving vd gemeenten'.

De CREG is beschikbaar voor bijkomende informatie via finance@creg.be.

Jan Leroy