Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2021

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Minstens 70% van de bevolking moet zich laten inenten om groepsimmuniteit te bereiken.

De eerste coronagolf maakte duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van elke doelgroep. Niet iedereen bereik je met eenzelfde kanaal, taal en boodschap. 

Website

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verzamelde, met medewerking van onder meer de VVSG en de Agentschappen Integratie en Inburgering, op een aparte webpagina interessante instrumenten, tips en tricks, goede praktijken, links en aanbevelingen om verschillende groepen met een diversiteitsbewust communicatiebeleid optimaal te bereiken. De website zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe informatie. Laat ons gerust weten welke initiatieven jouw bestuur zal nemen.

Tips

Naast haar medewerking aan bovenstaande website bundelde de VVSG 10 praktische tips om je vaccinatie-communicatie inclusief te maken. 

Sabine Van Cauwenberge