Auteur:

Gepubliceerd op: 12-11-2020

De Dag van de Ambachten, sinds 2006 georganiseerd door de FOD Economie met steun van de minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s, was aanvankelijk gepland op zondag 15 november.

Omwille van de coronacrisis zal dit initiatief, wat VVSG mee haar schouders onder zet, noodgedwongen transformeren naar de Maand van de Ambachten, een nieuw concept dat de hele maand december zal doorlopen.

Gedurende de hele maand december wordt een mediacampagne gevoerd met als doel onze ambachtslieden te promoten en de bevolking aan te moedigen hen te steunen door bijvoorbeeld bij hen eindejaarsaankopen te doen.

Gezien de gezondheidssituatie en de meest recente besluiten van het Overlegcomité, is dat in eerste instantie alleen mogelijk met bestellingen op afstand, afhalingen, en leveringen aan huis. Het is daarom belangrijk in de huidige context, maar ook voor de toekomst, dat ambachtslieden hun activiteiten online ontwikkelen.

Bron: website FOD Economie

Stefan Thomas