Auteur:

Gepubliceerd op: 22-04-2020

Vorige maand besliste Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir om lopende openbare onderzoeken in het kader van vergunningsaanvragen stop te zetten en nieuwe openbare onderzoeken niet te starten, in verband met de coronacrisis. Deze maatregel duurde initieel tot 24 april en inmiddels besliste de regering om deze maatregel niet te verlengen. Ook de VVSG vroeg om de maatregel niet te verlengen. Vanaf 25 april kunnen openbare onderzoeken dus weer herstarten. Dit betekent in de praktijk dat de stopgezette openbare onderzoeken eind april of begin mei zullen worden verder gezet en dat nog niet gestarte openbare onderzoeken een aanvang zullen nemen. 

Gemeenten moeten de komende dagen dan ook een behoorlijke inspanning leveren. Ten eerste moeten ze zich zo organiseren dat zowel personeel als burgers onder veilige omstandigheden inzage in documenten kunnen krijgen. Daarnaast zullen onder meer het informeren van de vergunningsaanvragers,en het aanpassen van de termijnen van het openbaar onderzoek op de gemeentelijke website én op de affiches ter plaatse het nodige werk met zich meebrengen.

 

Samen sterk

Wat betreft de veiligheid van het gemeentepersoneel en de burgers tijdens het openbaar onderzoek, menen we dat de Vlaamse overheid én de architecten, naast de gemeente en burgers zélf, een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De coronacrisis is immers nog niet voorbij. De veiligste manier van inzage geven is om de documenten digitaal beschikbaar te stellen. Het Omgevingsloket stelt immers (nog) niet alle documenten ter beschikking, zoals bijvoorbeeld de documenten waarop auteursrecht rust. De VVSG dringt er bij de Vlaamse overheid op aan om zeker nu, maar ook in de verdere toekomst, zoveel mogelijk en liefst alle documenten wél digitaal raadpleegbaar te maken. Het stuit immers sowieso op veel onbegrip dat de informatie wél digitaal aanwezig is, maar niet digitaal getoond wordt. De VVSG roept bovendien de architecten op om zich zeker in deze periode soepel op te stellen als een vraag wordt gesteld om een document digitaal te mogen overmaken. Daar vaart ieders gezondheid wel bij!

 

Ook verlenging beslistermijn voorbij 

De vergunningverlenende overheden kregen eind maart ook extra tijd om over een vergunningsaanvraag te beslissen. Uit rondvraag bij de gemeenten blijkt dat zij nauwelijks van deze extra beslissingstermijn gebruik hebben moeten maken. Voor aanvragen die vanaf 25 april worden ingediend, geldt deze extra beslissingstermijn niet meer. 

 

Openbare onderzoeken ruimtelijk uitvoeringsplannen 

Eind maart besliste de minister ook om de lopende openbare onderzoeken in het kader van ruimtelijke uitvoeringsplannen stop te zetten. Deze kunnen nu weer worden verder gezet. 

 

Meer info

Lees meer op de 'coronapagina' van de VVSG of de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 

Je bent lokaal mandataris of een gemeentelijk personeelslid en hebt een vraag? Mail naar Xavier Buijs of Steven Verbanck. 

Xavier Buijs