Auteur:

Gepubliceerd op: 21-04-2020

Met een nieuwe tool, de controle viewer, kunnen handhavers hun eigen controles eenvoudig opladen en zo een overzicht krijgen van de controles die op een bepaald grondgebied werden uitgevoerd door andere handhavers. Het is bedoeld voor handhavingscontroles inzake milieu of ruimtelijke ordening door toezichthouders, verbalisanten en stedenbouwkundig inspecteurs van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en de Vlaamse overheid.
Handhavers kunnen via deze tool contact met elkaar opnemen om meer informatie te bekomen over andermans controle. De handhavingshistoriek kan immers waardevol zijn voor de verdere afhandeling van de eigen controle. Zo kunnen ze gecoördineerd optreden en overbodige controles kunnen vermijden. 
De controle-viewer is uitgewerkt in de schoot van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM)
Meer info, de handleiding en de toepassing vind je op hun website : https://www.milieuinfo.be/confluence/display/VCV
 

Steven Verbanck