Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

De Vlaamse Regering besliste afgelopen vrijdag dat de lopende Covid- compensatiemaatregelen worden verlengd tot eind 2021 voor de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagcentra, al zullen de compensaties wel beperkter zijn. 

Voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf

  • De compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg blijft tot aan het einde van het jaar gedekt voor 100%.
  • De dagprijscompensatie wordt vanaf 1 april 2021 gedekt voor 70% (in plaats van 80% tot 31/03). Vanaf 1 juli 2021 stopt de dagprijscompensatie.
  • Niet iedere voorziening zal nog compensaties kunnen krijgen ten belope van 20% ‘minderbezetting’. De maximale minderbezetting die gecompenseerd kan worden, varieert volgens de ernst van de uitbraak in de periode 1 oktober t.e.m. 30 juni 2021.
  • De voorzieningen krijgen deze compensatie voor zover de verminderde bezetting te wijten is aan de covid-pandemie op basis van de referentiebezetting  en volgens dezelfde voorwaarden zoals bepaald in het BVR van 11 december 2020 (o.a. beperking op tijdelijke kortingen, personeelsbehoud en geen tijdelijke werkloosheid).
  • Er wordt een financiering voorzien voor bijkomende tijdelijke tewerkstelling van jobstudenten, interim verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, logistieke medewerkers,….in de periode 1 april tot 30 september 2021.

Voor de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang

  • De compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg blijft tot aan het einde van het jaar gedekt voor 100%.
  • De dagprijscompensatie wordt vanaf 1 april 2021 gedekt voor 70% (in plaats van 80% tot 31/03),  of 15,71 (=70% van 22,44) euro per gebruiker per dag. Vanaf 1 juli 2021 stopt de dagprijscompensatie.
  • Een dagcentrum dient minimaal 40% bezetting te behalen en kan sluiten in geval van een covid- uitbraak. Vanaf 1 juli 2021 wordt de bezettingsdrempel opgetrokken van 40% naar 60%.
  • Om recht te hebben op de basistegemoetkoming voor zorg blijft de voorwaarde gelden dat er geen tijdelijke werkloosheid mag zijn toegestaan.

Van zodra deze beslissingen zijn vertaald in regelgeving brengt het agentschap de voorzieningen verder op de hoogte. 

Evi Beyl