Auteur:

Gepubliceerd op: 15-03-2023

In samenspraak met Europa Werk en Sociale Economie (WSE) en het Kabinet van de Minister voor Werk & Sociale Economie werd beslist de indieningstermijn voor de oproep “572 – Opstart Gemeenschapsdienst Lokale Besturen” te verlengen tot en met 15 mei 2023 (middernacht).

Hoe een projectvoorstel indienen?

 1. Via de ESF-applicatie
 2. Elk lokaal bestuur (of via jouw regisseur) registreert zich eerst via https://dwse.typeform.com/to/w2okdXQn. Je meldt er het vestigingsnummer van jouw bestuur en de gegevens van de medewerker of de regisseur die de indiening van jouw projectvoorstel en rapportering zal uitvoeren.
 3. Formele beslissing CBS/GR tot opstart van de gemeenschapsdienst inclusief:
  • engagement op de in de oproepfiche vermelde acties,
  • op naleving van de projectovereenkomst Europa WSE en
  • de eventuele machtiging aan jouw regisseur sociale economie en werk tot registratie van het lokaal bestuur, indiening van het projectvoorstel en rapportering.
  • Vermelding van het type Lump Sum waarvoor wordt ingediend.

Wij verhelderen hierbij ook graag de communicatie omtrent de projectovereenkomst: deze dient niét bij het projectvoorstel te worden opgeladen. Het sjabloon zit ter informatie voor CBS/GR bij de oproep omdat zij het engagement aangaan deze na te leven. De effectieve projectovereenkomst zal in concreto door Europa WSE opgemaakt worden nà goedkeuring van jouw projectvoorstel.

Fabio Contipelli