Auteur:

Gepubliceerd op: 06-03-2020

De Raad van Bestuur van VVSG heeft op 19 februari twee standpunten goedgekeurd die werden voorbereid door de Bestuurlijke Commissie 'Innovatief en digitaal besturen'.

De standpunten gaan over de projectoproepen City of Things enerzijds en het Vlaamse Beleidsplan Artificiële intelligentie anderzijds en werden inmiddels overgemaakt aan het kabinet van minister Crevits. Binnenkort gaan we hierover in gesprek met het Agentschap Innoveren en Ondernemen. We volgen dit verder op.

City of Things

In het Vlaamse regeerakkoord en de beleidsnota van minister Crevits lezen we de ambitie om de city of things-oproep voor steden en gemeenten verder in te zetten en eventueel uit te breiden.

De eerste oproep werd in 2017 aangekondigd door minister Muyters vanuit het idee om grote en kleine steden en gemeenten kansen te geven om aan de slag te gaan met smart city-toepassingen. In 2019 volgde een tweede oproep. In totaal kunnen 34 projecten rekenen op subsidiering. De focus van de oproepen lag op innovatieve technologieprojecten, waarbij Internet of Things en data gebruikt worden voor de aanpak van een lokale uitdaging. In de tweede oproep werd uitdrukkelijk vermeld “dat projecten die louter betrekking hebben op het digitaliseren van processen of oplossingen van steden en gemeenten niet in aanmerking komen”.

De City of Things-projectoproepen hebben zeker een positieve dynamiek teweeggebracht bij enkele steden en gemeenten. Het is goed en nodig dat er wordt geïnvesteerd in lokale innovatieprojecten. VVSG is tevreden met de ambitie om de oproep te herhalen. In het standpunt wijzen we echter op een aantal pijnpunten zoals het voorlopig gebrek aan opschaling en implementatie van de gesubsidieerde projecten en de nood aan structurele ondersteuning van de lokale besturen op vlak van data en digitalisering. De ondersteuningsnoden op vlak van data en digitalisering zijn groot bij lokale besturen. De lat voor deze projectoproepen ligt voor een gemiddeld lokaal bestuur vrij hoog terwijl de basis voor heel wat technologische innovaties ontbreekt bij veel steden en gemeenten. De VVSG vraagt daarom aan Vlaanderen om de lokale besturen te ondersteunen bij hun digitale transformatie en om in een sterk, structureel partnerschap te werken aan die slimme regio Vlaanderen.

Lees hier het volledig standpunt.

Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

De Vlaamse Regering keurde op 22 maart 2019 het Vlaams Beleidsplan Artificiële Intelligentie (AI) goed. Vlaanderen investeert jaarlijks 32 miljoen euro in dit beleidsplan met aandacht voor onderzoek, praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleiding, bewustmaking en ethische vragen. Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in acties om het onderzoek rond AI en de kennis en adaptie hiervan te verhogen. De ontwikkeling en het gebruik van artificiële intelligentie is duidelijk in opmars en zal een gigantische impact hebben op onze maatschappij.

Opvallend echter, het Vlaams actieplan rept geen woord over lokale besturen. We lezen evenwel dat “De digitalisering van de gemeenten wordt ondersteund met de werking Smart Flanders, de oproep Smart Cities van VLAIO en de city of things proeftuin in Antwerpen”. Deze initiatieven komen echter niet of onvoldoende tegemoet aan de vragen en noden die er op vandaag zijn bij lokale besturen over AI. Lokale besturen zijn nochtans belangrijke toekomstige afnemers van artificiële intelligentie, het is op het lokaal niveau dat domeinen als zorg, mobiliteit, veiligheid, klimaat...samenkomen en waar artificiële intelligentie potentieel een meerwaarde kan zijn voor het verhogen van de leefbaarheid en voor een betere, efficiëntere dienstverlening voor de burger. We vragen om te erkennen dat lokale besturen een belangrijke partner zijn in het onderzoek naar AI en cruciaal zijn om de adaptie van artificiële intelligentie in Vlaanderen te verhogen en we vragen om ons als lokale besturen hierin te ondersteunen.

Lees hier het volledig standpunt

Nathalie Dumarey