Auteur:

Gepubliceerd op: 10-05-2019

Smart Flanders, het ondersteuningsprogramma van de Vlaamse Overheid voor de 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werkt aan een nieuwe datapiloot. Deze keer ligt de focus op het meten van drukte in de stad.

Het in kaart brengen van de drukte kan interessant zijn voor allerlei doelstellingen: het verbeteren van mobiliteit en verkeersdoorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid…  Steden doen hiervoor een beroep op allerlei bedrijven en technologieën en er zijn hierrond nog heel wat knelpunten en uitdagingen.

Smart Flanders faciliteert de kennisdeling tussen de centrumsteden en de VGC rond dit topic.  Imec ondersteunt dit programma en maakte met input van de steden een overzicht van de verschillende methodieken, technologieën en leveranciers die hiervoor worden ingezet. De inventarisatie hiervan en de resultaten van een eerste analyse vind je terug op de site.

Nathalie Dumarey