Auteur:

Gepubliceerd op: 30-04-2021

De burgemeesters zullen voortaan duidelijk weten wie in hun gemeente terugkomt uit een rode zone en in quarantaine moet. Dat is nodig om beter te kunnen handhaven. De VVSG vroeg hier al maanden om, dit is dus zeker een verbetering. Hoogrisicocontacten en indexpatiënten vormen wel nog steeds geen afgescheiden groepen in de lijst. Een doorgedreven risicoanalyse en prioritering blijft dus moeilijk.

Handhaving van de quarantaine

Sinds midden januari 2021 kan de burgemeester controleren of wie in quarantaine moet, dat ook effectief doet.  Of een gemeente hierop inzet, is haar eigen keuze. Het gaat dan vooral om zachte handhaving, waarbij men de personen vooral ondersteunt, sensibiliseert en informeert. Zo goed als alle gemeenten hebben het verplichte protocol afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Pas dan krijgen ze de lijsten met de namen van wie in quarantaine moet. Het gaat globaal om mensen die besmet zijn, om hoog-risicocontacten en om mensen die terugkeren uit een rode zone (PLF). Tot nu toe kreeg de burgemeester die gegevens in bulk en werd bij niemand de oorzaak van de quarantaine vermeld.

Meer gegevens voor meer efficiëntie op het terrein

Hoe meer gegevens men lokaal heeft, hoe beter men beleid kan voeren. Sommige mensen zijn zeker besmet, anderen misschien wel, misschien niet. Door alle namen op één lijst te zetten zonder de oorzaak te vermelden, is een risico-analyse en prioritering in de prakijk onmogelijk. Wie dat wou -of net niet-, kon tot nu toe niet focussen op de controle van de reizigers. Daar komt nu dus eindelijk verandering in, de lijsten zullen voortaan wel aanduiden wie een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) heeft ingevuld en op basis hiervan in quarantaine moet. De andere groep namen op de lijst bestaat dan nog steeds uit hoogrisicocontacten en indexpatiënten. Ook die groep zou best opgesplitst worden. Dit is perfect mogelijk, als men maar bereid is hiertoe de wettelijke basis voor gegevensuitwisseling te leggen.

Ook lokale uitwisseling tussen diensten moet mogelijk zijn

De lokale politie krijgt sinds kort de gegevens van mensen die een PLF hebben ingevuld en zich niet aan de testverplichting hebben gehouden. Die gegevens mogen lokaal niet uitgewisseld worden met de diensten die de zachte handhaving doen, alweer omdat dit niet GDPR-proof geregeld is.  Ook hier blijft de VVSG aandringen op een wettelijke basis. Lokale besturen gooien persoonsgegevens niet op de straatstenen. Als men hen de opdracht geeft om de coronamaatregelen te handhaven, moeten ze ook de instrumenten hebben.

 

 

 

 

 

 

Nathalie Debast