Auteur:

Gepubliceerd op: 11-03-2021

De voorbije jaren zagen we een toename van buddywerkingen in België. Deze initiatieven getuigen van een sterke wil binnen de Belgische samenleving om vluchtelingen en nieuwkomers te ontmoeten.

Buddywerkingen hebben als doel de positie van vluchtelingen en nieuwkomers in de samenleving te versterken. Dit door contacten met de lokale inwoners te bevorderen, mee een sociaal netwerk uit te bouwen en hen praktische inzichten in de samenleving te bieden. Daarnaast wordt er tevens ingezet op meer functionele ondersteuning, zoals taalverwerving en de zoektocht naar woning, werk of toegang tot het vrijeteijdsaanbod. Op deze manier dragen buddywerkingen bij aan de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers, aanvullend bij de professionele hulpverlening.

UNHCR, het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen organiseert samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en haar zusterorganisaties, de Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en de Federaties van de OCMW’s en de stad en gemeenten van Brussel (Brulocalis), op 1 april 2021 een digitale studiedag over buddywerkingen als complementaire tool voor de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers.

Het doel van deze online studiedag is om de meerwaarde van buddywerkingen in de schijnwerpers te plaatsen, en deze te situeren in de context van de uitdagingen waarmee nieuwkomers, vluchtelingen en hun begeleiders, zoals professionals als vrijwilligers, worden geconfronteerd.

Programma

Hieonder vind je de opnames van de online studiedag
Plenaire voormiddag
Ateliers: (2) Vrije tijd, (3) Opvang, (4) Wonen, (5) Taal, (6) Werk

De presentaties van de online studiedag

Sabine Van Cauwenberge