Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2021

Momenteel nemen 5 eerstelijnszones deel aan een pilootproject over 'casemanagement bij complexe samenkomsten' in het nieuwe 'Samenwerkingsplatform voor Uitbraak Management', ofwel SUM. Dit pilootproject is momenteel gepland tot 17 juni zodat omstreeks 24 juni het proces casemanagement breed uitgerold kan worden voor gebruik door alle eerstelijnszones en lokale besturen. Vanaf dan zal het mogelijk zijn casemanagement op een structurele manier op te nemen in jullie werking.

SUM is het platform waarmee het hele proces van casemanagement bij complexe samenkomsten ondersteund worden. Concreet geeft het een overzicht van de openstaande en afgewerkte werkorders per eerstelijnszone of lokaal bestuur. Om jullie optimaal te informeren over het gebruik van SUM, zal een infosessie georganiseerd worden op donderdag 24 juni van 11:00 tot 12:30 door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, in samenwerking met VIVEL en de VVSG. We raden jullie aan om dit document goed door te nemen en de nodige formaliteiten in overleg met de eerstelijnszone al in orde te brengen.

Veerle Cortebeeck