Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2021

Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering een oproep voor pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken goed. Deze oproep heeft 3 doelstellingen:

  1. Nagaan hoe we in de toekomst, met de inzet van VIPA-middelen, in Vlaanderen de creatie van brede eerstelijnspraktijken kunnen stimuleren;
  2. Draaiboeken en documentatie ontwikkelen voor het opzetten van brede eerstelijnspraktijken;
  3. Inzichten over de werkwijzen en methoden die zorgraden (kunnen) hanteren om de nood aan extra zorgaanbod aan te tonen.

Het initiatief voor de pilootprojecten ligt bij lokale besturen en huisartsenkringen en/of samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, maar men verwacht dat deze verplichte partners een brede waaier aan andere zorg- en hulpverstrekkers betrekken bij hun opzet. De oproep richt zich in de eerste plaats op projecten die reeds concrete plannen hebben in deze richting.

Een belangrijke voorwaarde is het reeds beschikken over een pand of een specifieke locatie, al dan niet gedocumenteerd met bouw- of verbouwplannen. De projecten zullen moeten aantonen dat ze op termijn van 2 jaar een werkende praktijk kunnen opzetten.
 
Gezien de korte indieningstermijn - alle voorstellen worden ten laatste op vrijdag 17 december om 10:00 verwacht - werd het aanvraagdossier niet nodeloos verzwaard. Zowel de oproep als het aanvraagformulier zijn terug te vinden op de website Zorg en Gezondheid.

Op maandag 22 november om 16:30 gaat er bovendien een online informatievergadering door over deze oproep. Je kan deze vergadering volgen via deze link.

Veerle Cortebeeck