Auteur:

Gepubliceerd op: 18-07-2019

In 2016 waren de Belgische brandweerdiensten gemiddeld binnen 10 min 53 sec. ter plaatse. Ze deden in totaal meer dan 600.000 interventies, waarvan bijna 24.000 voor een brand. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. De VVSG en het Netwerk Brandweer zien hierin de bevestiging dat de Vlaamse brandweerzones er in slagen om steeds een snelle inzet aan de burger te garanderen. Toch vragen ze ook meer ruimte voor hulp op maat en meer overleg met de brandweer, bijvoorbeeld bij wegenwerken. 

Sneller bij de mensen 

‘Hierin blijkt dat de brandweer zijn engagementen aan de bevolking nakomt, zegt Mieck Vos, algemeen directeur van de VVSG’. In totaal werden meer dan 600.000 interventies uitgevoerd, waarvan bijna 24.000 brandinterventies. ‘We worden ieder jaar sneller. In 2015, midden in de grondige hervorming van de brandweer, haalden we een opkomsttijd van gemiddeld 11 min 07 sec. In 2016 zijn we 14 seconden sneller en doen we deze tijd dalen tot 10 min 53 sec., ‘ zegt Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen. 

De betere interventietijden komen op het moment dat de brandweer ook een organisatorische hervorming doormaakt: van 195 lokale brandweerkorpsen ging het naar 34 brandweerzones. ‘De brandweer is er op elk moment in geslaagd om snel uit te rukken. Dit is gelukt dankzij de inzet en steun van iedereen samen: brandweerlui, ondersteunend en operationeel personeel en de lokale besturen, klinkt het.

De ene regio is de andere niet 

Sinds 2016 hebben heel wat zones investeringen gedaan in personeel en omkadering. De ervaring leert dat er steeds ruimte moet zijn voor maatwerk,’ zegt  Jan Jorissen, zonecommandant van de hulpverleningszone Noord-Limburg. ‘De dienstverlening is in elke zone van uitzonderlijk hoog niveau, maar de zones zijn verschillend: stedelijk versus platteland, industrie versus bos. Elke regio vraagt een andere aanpak en organisatie. Vergelijken is historisch en maatschappelijk gezien niet juist en de tijden verschillen in functie van het beschermde gebied en de organisatie van de zone. Koken kost ook geld. Dit geld komt voor 80 % van de lokale besturen. Het is dan ook logisch dat iedere zone brandweerzorg met de beschikbare middelen organiseert. Posten met een permanentie met beroepsmensen hebben een tijdsvoordeel, maar ook posten met vrijwilligers bieden een zeer hoge dienstverlening aan de bevolking. 

Vraag naar overleg

Ook de brandweer wordt geconfronteerd met de maatschappelijke evoluties. Het drukke verkeer, wegenwerken en circulatieplannen maken het  steeds moeilijker om snel ter plaatse te geraken. Daarom is ook bij grote wegenwerken overleg met de brandweer belangrijk. Moderne oplossingen zoals slimme verkeerslichten helpen de snelle inzet van de brandweer te garanderen. ‘De brandweer is vragende partij om steeds in constructief overleg alle betrokken overheden te adviseren over diverse verkeersaspecten,’ aldus Brugghemans.

Het Netwerk Brandweer verenigt alle 20 Vlaamse brandweerzones, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De bedoeling is een platform te creëren waar de brandweerzones kunnen samenwerken voor het bouwen van een betere organisatie. Zij treedt ook op als gesprekspartner voor alle overheden en partners die willen samenwerken met de brandweer. 

Kris Versaen