Auteur:

Gepubliceerd op: 23-10-2019

Instrumentendecreet

De Vlaamse regering wil snel het Instrumentendecreet verder afwerken. Eind 2019 werd dit decreet ingediend in het Vlaamse parlement, waar het wacht op verdere behandeling. Wellicht wordt het eind 2020 behandeld. Eventuele aanpassingen zullen via amendemten moeten verlopen. 

Het decreet biedt gemeenten instrumenten voor het voeren van een grondbeleid dat bijdraagt aan kernversterking en het behoud van de open ruimte. De VVSG is daar blij mee, maar vraagt wel om meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de nieuwe regelgeving.
 

Wat met planschade?

Zo dreigt de herbestemming van bouwgrond naar een open ruimte bestemming flink duurder uit te vallen. Dit komt omdat het Instrumentendecreet de planschaderegeling aanpast. Planschade moet de overheid betalen als bouwgrond door een herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan minder waard wordt. Het Vlaamse regeerakkoord wil gemeenten op diverse manieren voor die planschade compenseren. Het gaat om het Klimaatfonds, het BRV-fonds (Fonds Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) en het Open Ruimtefonds. Het BRV-fonds is een hervorming van het Grondfonds en de integratie van enkele bestaande fondsen (o.a. Rubiconfonds, Vernieuwingsfonds en Omgevingsfonds) en voorzien in het Programmadecreet 2021. Het BRV-fonds bestaat dus nog niet, terwijl het Klimaatfonds een bredere doelstelling heeft dan enkel het voorkomen van het bebouwen van de open ruimte. Voor het Open Ruimtefonds komen de centrumsteden dan weer niet in aanmerking.

Voor de gemeenten is het daarom vooralsnog onduidelijk of de bouwshift in de praktijk ook realiseerbaar is. De VVSG hoopt de komende tijd de dialoog aan te kunnen gaan met de Vlaamse regering voor meer duidelijkheid hierover.

Meer info: Xavier Buijs

Xavier Buijs