GIPOD

Auteur:

Gepubliceerd op: 03-07-2019

Op woensdag 20 maart 2019 ondertekenden Het Vlaamse Gewest, de VVSG en 27 netbeheerders een samenwerkingsovereenkomst voor de verdere uitbouw van het Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein (GIPOD). Het vernieuwde platform moet zorgen voor een vereenvoudigde en efficiëntere digitale dienstverlening. Het nieuwe GIPOD wordt in september 2020 in productie gezet. Het is de bedoeling dat het processen optimaliseert en vereenvoudigt, ervoor zorgt dat informatie zoveel mogelijk wordt hergebruikt, en de dienstverlening digitaliseert.

Informatie Vlaanderen organiseert daarom op 23 september een infosessie voor gemeenten rond het vernieuwde GIPOD-platform. De gemeenten krijgen een toelichting over de stand van zaken van het vernieuwingstraject en krijgen ook de kans om het vernieuwde platform mee vorm te geven. Zo zorgen we ervoor dat het GIPOD een platform wordt voor en door de gemeenten.

Ward Van Hal