Auteur:

Gepubliceerd op: 19-01-2023

Een nieuwe wet voert een aantal bepalingen in omtrent de luchtkwaliteit in gesloten publieke plaatsen. Eén jaar na de inwerkingtreding van de wet, dus vanaf 10 december 2023, moet de uitbater verplicht een luchtkwaliteitsmeter (CO2-meter) gebruiken, een risicoanalyse en actieplan ontwikkelen en dat beschikbaar stellen voor die publiek toegankelijke, gesloten plaatsen.

Vanaf 1 januari 2025 wordt het verplicht om een certificering aan te vragen voor de binnenluchtkwaliteit en dit bekend te maken bij de ingang van het gebouw. Deze kaderwet legt de basis voor een beleid rond gezonde lucht in gebouwen, maar heel wat zaken moeten nog verder uitgewerkt en vastgelegd worden via koninklijke besluiten.  

 

Lieselot Decalf