Auteur:

Gepubliceerd op: 08-10-2020

De VVSG is partner van de campagne Bike for Life, een campagne van de Fietsersbond die fietsen naar het werk en voor het goede doel combineert. We willen hiermee zoveel mogelijk medewerkers en raadsleden van lokale besturen aanzetten om in de maand november van en naar het werk te fietsen en hiermee centen in te zamelen voor het goede doel. Ook VVSG-medewerkers doen mee. Fietsen zorgt voor een betere fysieke en mentale gezondheid en steden en gemeenten geven hiermee het goede voorbeeld.

Steden en gemeenten willen meer mensen op de fiets:

Eerder bleek al dat fietsen in het DNA van de Vlaming zit, maar toch doen we slechts 12 % van onze verplaatsingen met de fiets in Vlaanderen. Te weinig. Tegen 2024 zou één op vijf verplaatsingen met de fiets moeten gebeuren. Het verhoogt de levenskwaliteit in steden en gemeenten en zo dragen we bij aan de klimaatdoelstellingen. Dit vergt inspanningen op vlak van infrastructuur, fietsenstallingen en mobiliteitsgedrag. De VVSG roept haar leden op om zelf het goede voorbeeld te geven –‘practice what you preach’- en van 2 tot 30 november verplaatsingen met de fiets te doen.  Ze kunnen daarbij intekenen via het VVSG-partneraccount op bikeforlife.be

Fietsen voor het goede doel:

De opbrengst van deze Bike for Life-editie gaat naar ‘Ouders van Verongelukte Kinderen – SAVE vzw’, een lotgenotenorganisatie van families van (jonge) verkeersslachtoffers die zich inzet voor meer verkeersveiligheid. OVK-SAVE vzw spoort steden en gemeenten ook actief aan om te investeren in verkeersveiligheid, in het bijzonder op plaatsen waar kinderen en jongeren deelnemen aan het verkeer. OVK-SAVE vzw is gekend van de SAVE-borden die plaatsen aanduiden waar een jongere omkwam in het verkeer. Met OKV-SAVE vzw als goed doel draagt Bike for Life actief bij aan veiliger verkeer. 

Ook voor thuiswerkers:

Bike for Life wil iedereen ook aanzetten om te fietsen voor een betere fysieke en mentale gezondheid, ook tijdens thuiswerk. Ook als je dus thuis werkt, kan je meefietsen met Bike for Life. Maak een fietstocht voor, tijdens of na je werkdag. Fietsen zorgt voor gezonde en stress verlagende ontspanning, de ideale break tijdens je thuiswerkdag.

Alle fietsritten tellen mee, ook korte ritten en fietsritten in combinatie met andere mobiliteit.

Hoe inschrijven?

Om je in te schrijven moet je enkele korte stappen doorlopen:

  1. Surf naar de website bikeforlife.be.
  2. Klik niet meteen op 'maak een account aan', maar zoek rechtsonder naar de lijst met partners.
  3. Klik op het VVSG-logo in het overzicht van de partners.
  4. Vul je persoonlijke info in via het formulier.
  5. Vul je fietsinfo in via het formulier.
  6. Koppel geen werkgever aan je account op de derde pagina. Vul gewoon VVSG in als naam van je werkgever en controleer of het VVSG-logo met rood omlijnd is in het overzicht van de partners.
  7. Verzenden en klaar!

Erwin Debruyne