bezorgde vrouw

Gepubliceerd op: 23-04-2019

Op 15 maart keurde de Vlaamse Regering een besluit goed waarmee woonzorgcentra een bijzondere erkenning kunnen verwerven voor zorg en ondersteuning aan personen met jongdementie. In de paasvakantie lanceerde minister van welzijn Vandeurzen hierover een oproep, gericht aan alle erkende Vlaamse woonzorgcentra.

Woonzorgcentra die zorg en ondersteuning organiseren voor personen met jongdementie kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, een planningsvergunning aanvragen voor zo'n bijzondere erkenning. Initiatiefnemers moeten onder andere aantonen dat ze voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden (zie bijlage XII van het BVR 24.07.2009), de visie op zorg en ondersteuning, de prijszetting en verwachte rendabiliteit en de nodige kwaliteitsgaranties. Bij de aanvraag moet een advies  gevoegd worden van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, op basis van een aantal beoordelingscriteria

Een planningsvergunning voor een bijzondere erkenning aanvragen kan tot en met 10 mei 2019. De initiatiefnemer gebruikt hiervoor het aanvraagformulier.

Meer weten?

Raadpleeg de website van Zorg en Gezondheid voor meer informatie over de oproep, de bijzondere erkenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure.