OCMW Mortsel

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Vanaf 1 januari werkt ieder OCMW verplicht met een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). Het buigt zich over alle individuele hulpvragen en geeft ook advies aan de OCMW-raad. De leden van het BCSD moeten verkozen worden.  Omdat dit in vele gemeenten nieuw is en we hierover veel vragen krijgen, geven we graag een aantal aandachtspunten mee:

  1. In de formule die toegepast wordt om de zetels van het BCSD voor elke lijst te berekenen, wordt geen rekening gehouden met de voorzitter. In de formule gaat het dus om het aantal BCSD-leden zonder de voorzitter.
  2. Vanaf het moment dat een lijst twee kandidaat-leden voor het BCSD kan voordagen, moet de akte minstens een kandidaat-lid van elk geslacht vermelden. Voor de opvolgers is er geen geslachtsvoorwaarde op de akte. Wel zal op het niveau van het hele BCSD (en dus los van de voorwaarden op de akten) steeds iemand van beide geslachten moeten zetelen.
  3. De akte van voordracht van de BCSD-voorzitter wordt ondertekend door een meerderheid van verkozenen in de OCMW-raad en een meerderheid van verkozenen die op dezelfde lijst aan de verkiezingen deelnamen als de kandidaat-voorzitter. Maar het decreet over het lokaal bestuur zegt dat alleen de handtekeningen van de verkozenen die OCMW-raadslid zijn (effectief de eed afgelegd hebben) uiteindelijk worden meegerekend. Het decreet over het lokaal bestuur zegt dit niet letterlijk voor de akte van BCSD-leden, maar de rondzendbrief stelt dat ook daar uiteindelijk rekening gehouden wordt met wie effectief de eed als raadslid afgelegd heeft. Wij adviseren om geen risico's te nemen en bij al de akten in genoeg handtekeningen te voorzien (ook van opvolgers). 
  4. Op de akte van voordracht voor de BCSD-voorzitter kan enkel in een of meer opvolgers voorzien worden, als er eerst een einddatum is ingevuld. Bij de akten voor BCSD-leden kunnen ook opvolgers vermeld worden zonder dat een einddatum is ingevuld. 
  5. In de pocket Het decreet lokaal bestuur in vraag en antwoord en het Draaiboek installatie politieke organen is een foutje geslopen. Daar staat dat een akte voor BCSD-leden in tweevoud ingediend moet worden, en dat de indiener een exemplaar terugkrijgt dat door de algemeen directeur ondertekend is (als ontvangstbewijs). Het Decreet lokaal bestuur legt dat echter niet op. Het volstaat dus een akte in enkelvoud in te dienen en daarvan een ontvangstbewijs te geven.
Jan Leroy