Auteur:

Gepubliceerd op: 07-04-2021

Recent berichtte de POD Maatschappelijke integratie via een omzendbrief en nieuwsbrief over een nieuwe federale steunmaatregelen voor jongeren en studenten tussen de 18 en 25 jaar die zich ten gevolge van de coronacrisis in een situatie van armoede bevinden. Het gaat over een subsidie van 24 miljoen euro voor OCMW’s waarmee jongeren die hard getroffen werden door de pandemie - bijvoorbeeld omdat zij hun studentenjob in de horeca of evenementensector niet kunnen uitoefenen - ondersteund kunnen worden. Deze steun is niet beperkt tot jongeren of studenten die een leefloon ontvangen, maar staat open voor elke jongere of student die een beroep doet op de hulp van het OCMW en waar concrete noden vastgesteld worden.

Op basis van het sociaal onderzoek kan het OCMW gerichte eenmalige steun of meer structurele financiële steun aanbieden:

  • Gerichte steun: Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het ten laste nemen van een abonnement op het openbaar vervoer, huurwaarborg, een energiefactuur of medische kosten. De gerichte steun kan effect hebben tot 31/12/2022, waardoor een internetabonnement voor één jaar dat in juli 2021 opgestart wordt ook tot de mogelijkheden behoort.
  • Meer structurele steun: Afhankelijk van de concrete noden bij een jongere kan het OCMW ook een bepaald steunbedrag toekennen tot het einde van het jaar. Deze steun kan net als de gerichte steun slechts effect hebben tot 31/12/2021.

Gezien het belang van vorming en inschakeling in deze moeilijke periode, wordt ook voorzien in een verdubbeling van de subsidie GPMI van 10% in de periode van 1 april tot 30 juni 2021.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk jongeren en studenten in moeilijkheden op te sporen en hen snel de nodige sociale bijstand te verlenen, zodat een neerwaartse spiraal zoveel mogelijk vermeden kan worden. Het is dan ook belangrijk om deze mogelijkheid te signaleren naar deze concrete doelgroep. Daarvoor kan je beroep doen op het vrij beschikbare communicatiemateriaal van de POD Maatschappelijke integratie.

Peter Hardy