Auteur:

Gepubliceerd op: 10-06-2020

Ondersteuning van OCMW's en cliënten

Tijdens de federale superkern van 6 juni 2020 kwamen er enkele belangrijke maatregelen uit de bus ter ondersteuning van de OCMW’s en hun cliënten. De drie verenigingen van steden en gemeenten hadden op dergelijke maatregelen aangedrongen.

Zo zullen leefloongerechtigden, personen met een beperking en IGO-gerechtigden gedurende zes maanden 50 euro bovenop hun uitkering ontvangen. De kosten hiervan worden volledig federaal gedragen. Daarnaast worden de subsidies voor voedselhulp met opnieuw 3 miljoen euro verhoogd. Voor nieuwe leefloondossiers zullen de OCMW's in de periode van juni tot en met december een extra subsidie van 15% op het uitbetaalde bedrag ontvangen.

Structurele maatregelen nodig

Met deze maatregelen kunnen de OCMW’s hun cliënten tijdelijk beter ondersteunen en begeleiden door deze crisistijd. Op langere termijn dringen structurele maatregelen zich echter op, zoals het verhogen van de subsidies voor de leefloondossiers tot 90% en een drastische verlaging van de administratieve lasten, zodat maximaal aandacht kan besteed worden aan de cliënten. De VVSG gaat hiervoor samen met haar Waalse en Brusselse zusterverenigingen verder in overleg met de federale overheid.

Leefloongerechtigden: nog twee tijdelijke maatregelen

De federale regering heeft daarnaast op 4 juni 2020 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd met twee maatregelen die leefloongerechtigden in deze coronatijden kunnen ondersteunen:

  • Ten eerste zou er bij de berekening van de bestaansmiddelen van een leefloongerechtigde geen rekening gehouden mogen worden met het loon dat de betrokkene ontvangt bij een tewerkstelling in een vitale sector. Deze maatregel heeft uitwerking vanaf 1 april 2020 en geldt tot 30 juni 2020.
  • Ten tweede zal er tijdelijk geen onderscheid meer gemaakt worden tussen beursstudenten en niet-beursstudenten voor wat betreft de toepassing van de SPI-vrijstelling (253,88 euro) op inkomsten uit studentenarbeid. Ingangsdatum per 1 mei 2020, eindigend op 30 juni 2020.

De POD MI verwacht dat beide maatregelen verlengd zullen worden tot eind augustus.

Bekijk de regelgeving via https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/wetgeving-met-betrekking-tot-subsidies-covid-19.

Peter Hardy