Auteur:

Gepubliceerd op: 12-06-2019

De FOD economie heeft haar brochure ‘Zelfstandige worden’ volledig geüpdatet naar aanleiding van de grondige hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goedgekeurd op 28 februari 2019 en inwerking getreden op 1 mei 2019. Deze brochure informeert aspirant-ondernemers over alle aspecten van het opstarten van een bedrijf, met inbegrip van de voornaamste fiscale, sociale en boekhoudkundige verplichtingen. Een onmisbaar document voor elke startende ondernemer én bijgevolg ook erg handig om als gemeentebestuur mee te geven aan toekomstige ondernemers in je gemeente. Net als alle startersinfo die het Agentschap Innoveren en Ondernemen bundelde op https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/start.

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft ook heel wat wijzigingen tot gevolg in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Op de website van de FOD Economie vind je een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in KBO.

Meer weten over de hervorming van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen? In de brochureHervorming ondernemings- en vennootschapsrecht’ van de FOD Justitie en op de website van de FOD Economie, lees je alle details.

Vicky De Kock