(c) Peire Rudy

Auteur:

Gepubliceerd op: 03-09-2020

In overleg met VVSG, Vlozo en Zorgnet-Icuro besloot de taskforce COVID-19 om de bezoekregeling in de woonzorgcentra te versoepelen.  De Taskforce Covid-19 Zorg reikt 10 vuistregels aan waarmee de woonzorgcentra samen met de bewoners, familieleden en medewerkers aan de slag kunnen gaan. Deze kaderrichtlijn gaat van kracht op maandag 7 september en de focus ligt op vertrouwen, gedeelde verantwoordelijkheid en transparante communicatie.

Over de kaderrichtlijn:

Voorzieningen zonder besmettingen krijgen meer vrijheid om een bezoekregeling op maat uit te werken. Ook bezoek op de kamer wordt hierbij mogelijk en bewoners en bezoekers uit dezelfde ‘bubbel’ mogen fysiek contact hebben met elkaar.  

De vrijheid van de woonzorgcentra is uiteraard niet absoluut, maar wordt begrensd door de geldende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, de basisveiligheidsvoorschriften en de personele bezetting en infrastructurele context. Van zodra er besmettingen zijn in de voorziening en/of op het grondgebied, kunnen woonzorgcentra een bezoekbeperking opleggen.

Het is belangrijk dat deze beperking proportioneel en tijdelijk is en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar de bewoners en familie. Hoe precair de besmettingssituatie ook is, het is belangrijk dat bewoners minimaal één bezoeker per week kunnen blijven ontvangen. Jos Aben, directeur van ZOG Genk zegt hierover het volgende:

“Sommige woonzorgcentra hebben heel strenge regels. De logische en gemakkelijke oplossing is om snel bezoek te beperken wanneer nodig. Maar we moeten er slim mee omgaan. Je kan niet het ene probleem uitsluiten om dan een ander te creëren. Het sociale welzijn van de bewoner wordt aangetast.”   

Nuance en vertrouwen:

VVSG blijft pleiten voor een genuanceerd verhaal waar woonzorgcentra en familie bondgenoten zijn. Want uiteindelijk willen ze beiden hetzelfde: kwaliteit van leven voor bewoners. Door polariserende verhalen in de media verdwijnt de nuance uit het debat en lijkt alles zwart-wit, terwijl de realiteit grijs is.

VVSG is dan ook blij met de totstandkoming van deze 10 vuistregels waarin woonzorgcentra het vertrouwen krijgen om samen met bewoners, familie en medewerkers een bezoekregeling uit te werken op hun maat. 

 

Iris De Mol