Auteur:

Gepubliceerd op: 15-02-2021

De persoonlijke bijdrage van Bewegen Op Verwijzing komt in aanmerking voor de toelage Participatie en Sociale Activering voor OCMW-gebruikers. Dat werd bevestigd door de Programmatorische federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie. Dat maakt dat er voor deze deelnemers een financiële barrière weg kan vallen. Hun persoonlijke bijdrage kan immers door deze toelage terugbetaald worden. De concrete regeling dient per lokaal bestuur afgestemd te worden.

Deze uitgaven kunnen ondergebracht worden onder de rubriek  ‘Individuele acties - Deelname aan sociale, sportieve of culturele activiteiten’ (art.2, §1,1° van het KB). Men mag het gebruik van de toelage niet beperken tot personen die recht hebben op een leefloon of een andere sociale uitkering. Personen die geen recht hebben op een leefloon maar toch beroep doen op een dienstverlening van het OCMW kunnen immers ook van deze maatregel genieten. Denk hierbij aan inwoners die beroep doen op een kinderdagverblijf, poetshulp, thuismaaltijden, woonzorgcentrum, serviceflats, advies en administratieve hulp met uitkeringen en formaliteiten, budgetbegeleiding of energiefonds, of iemand die bij het OCMW slechts één enkele tussenkomst aanvraagt in het kader van deze toelage, zoals bijvoorbeeld een aanname voor ten laste neming van een sportabonnement.

In de meeste gevallen is er een maximum bedrag dat een persoon per jaar kan gebruiken in kader van deze toelage. Het lokaal bestuur kan beslissen om een deel van dat budget exclusief voor Bewegen Op Verwijzing te voorzien.

Veerle Cortebeeck