bewakingscamera

Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2020

Op 25 mei 2020 moesten alle camerabewakingssystemen - ook indien zij vroeger al geregistreerd werden in het register van de Privacycommissie - aangegeven zijn bij de politiediensten via het online portaal. Door omstandigheden wordt de deadline uitgesteld tot eind 2021.

Sinds 25 mei zijn een aantal gemeenten en politiezones zelf al overgegaan tot sensibiliseringsacties, maar in de tussentijd waren ook vaststellingen van inbreuken mogelijk, met een geldboete van €800 tot €80.000 bij vervolging.

Omwille van enkele technische problemen en de coronacrisis konden vooral particulieren zich nog niet in regel stellen. Zo blijkt momenteel slechts een fractie van de private bewakingscamera’s geregistreerd te zijn via het portaal. Dergelijke registratie kan nochtans een belangrijk hulpmiddel vormen voor de politiediensten bij de uitvoering van hun opdrachten.

Om hieraan het hoofd te bieden besloten de federale kamerleden om de aangifteverplichting uit te stellen tot 31 december 2021. Van zodra de goedgekeurde wetswijziging gepubliceerd is in het Staatsblad, zal het uitstel terugwerkende kracht krijgen tot 24 mei 2020. De kamerleden vragen verder ook om een algemene bewustmakingscampagne.

Meer toelichting en praktijken vindt u op onze webpagina en in de Praktijkgids Cameratoezicht.

Tom De Schepper