Auteur:

Gepubliceerd op: 31-08-2022

Een jaar na de lancering van het draaiboek citizen science voor lokale besturen wil Scivil, het Vlaamse kenniscentrum voor citizen science, samen met imec-SMIT-VUB nagaan hoe citizen science of burgerwetenschap de weg heeft gevonden binnen lokale besturen. Daarom startten ze deze bevraging bij de lokale besturen. De bevraging neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Je antwoorden worden anoniem opgeslagen en verwerkt door de auteurs van deze enquête, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de E.U. Kortom: draag je steentje bij aan de kennisopbouw over burgerwetenschappen in Vlaanderen door even deze bevraging in te vullen!

Roman Cluytens