Auteur:

Gepubliceerd op: 20-12-2019

Lokale actoren zoals de Gecoro kunnen een belangrijke rol spelen in de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van hun gemeente. Om die rol te kunnen opnemen is kennis over ruimtelijke planning nodig. Dat is niet altijd vanzelfsprekend als je een andere professionele achtergrond hebt. De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) komt hieraan tegemoet. De Vereniging biedt aan de Gecoro te bezoeken om daar een interactieve presentatie rond 'urban sprawl' te geven. Inzicht in deze problematiek zal de gecoro een stevig eind op weg helpen. Meer info.

Xavier Buijs