Auteur:

Gepubliceerd op: 04-01-2021

Wie de Belgische nationaliteit verwerft, moet een registratierecht van 150 euro betalen. Tot nu toe kon die betaling alleen gebeuren op het bevoegde kantoor 'Rechtszekerheid'.

Sinds 23 december 2020 is er ook een digitale oplossing, namelijk via de toepassing MyMinfin van de FOD Financiën. Wie zich aanmeldt, krijgt via het tabblad 'mijn betalingen' de mogelijkheid een nationaliteitsaanvraag te betalen. Binnen de 24 uur is het betalingsbewijs beschikbaar in pdf-formaat, mét een digitale handtekening van de FOD Financiën. Het betalingsbewijs is beschikbaar in de rubriek ‘Mijn documenten’ van MyMinfin, voor de persoon die betaald heeft.

De VVSG kreeg van de FOD Financiën de vraag om deze informatie te berzorgen aan de Vlaamse gemeenten. Die kijken het best na of de informatie op de eigen webstek al dan niet moet worden aangepast.

Voor meer info:

 

Jan Leroy