Gepubliceerd op: 26-08-2019

Uit sorteeranalyses blijkt dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals PMD of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

OVAM, het departement Omgeving en de afdeling Handhaving willen daarom dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven. In de eerste plaats zetten ze daarbij in op informeren en sensibiliseren, maar waar nodig ook op handhaving. Daarbij vragen we de steun van de lokale besturen.

Brochure

Om de lokale besturen te helpen bij het informeren en sensibiliseren van bedrijven stelt OVAM de nieuwe brochure 'Afval sorteren: uw verplichtingen als bedrijf' ter beschikking. Bedrijven vinden er meer informatie over de te sorteren afvalstromen, de optimale afvoer van het bedrijfsafval, de geldende contractverplichtingen en eventuele premies.

Bestel de brochure.

Instrumenten voor handhaving

OVAM, het departement Omgeving en de afdeling Handhaving ontwikkelen daarnaast modeldocumenten (aanmaning, proces-verbaal) die lokale besturen kunnen gebruiken bij controles op de afvalsortering bij bedrijven, alsook een online registratietool waarmee lokale besturen sensibiliserende bezoeken en handhavingsacties bij bedrijven in hun werkingsgebied kunnen registreren. Op die manier krijgt de gemeente meteen zicht op haar informatie-en handhavingsacties voor selectieve inzameling.

De model-aanmaning, het model-pv en de tool worden later dit jaar bezorgd aan de lokale besturen. Handhavingsambtenaren kunnen de documenten al raadplegen via http://www.vhrm.be/instrumenten/checklist

Meer informatie of vragen? Neem contact op via lokalebesturen@ovam.be

Info: https://www.ovam.be/ovam-ondersteunt-lokale-besturen-om-bronsortering-bij-bedrijven-te-verbeteren