Auteur:

Gepubliceerd op: 18-11-2020

Heel wat (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn tijdens deze tweede semi-lockdown nog steeds toegelaten. Het openstellen van lokale infrastructuur voor deze doeleinden is perfect mogelijk op basis van het MB van 28 oktober 2020 (art. 8).

Dat MB stelt wel dat allerlei culturele en sportieve plaatsen en inrichtingen gesloten zijn voor het publiek, maar laat wel degelijk uitzonderingen toe. Zo mogen culturele plaatsen open blijven voor groepen van kinderen tot en met 12 jaar voor schoolse of buitenschoolse activiteiten van het leerplichtonderwijs. Ook stages en activiteiten voor kinderen tot en met 12 jaar zijn mogelijk. Dezelfde regel met betrekking tot de schoolse en buitenschoolse activiteiten geldt voor sportzalen en -voorzieningen, met de zwembaden als uitzondering. Het lokale bestuur mag er ook sportactiviteiten, -stages en -kampen organiseren of laten doorgaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Ook trainingen van professionele sporters, professionele wedstrijden en andere activiteiten dan sportactiviteiten kunnen, voor zover ze in overeenstemming zijn met het MB en de protocollen.

Op alle plaatsen die open blijven, gelden wel strikte veiligheidsmaatregelen, zoals het houden van afstand of het dragen van een mondmasker, goede verluchting, hygiĆ«nemaatregelen en andere. Lokale besturen maken dan ook best goede afspraken met hun organisatoren.

Heel wat steden en gemeenten gingen tijdens de tweede lockdown om veiligheids- en gezondheidsredenen over tot een algemene sluiting van de gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur. Omdat dit het aanbod voor -12-jarigen in gedrang kan brengen, is het aangewezen dit af te stemmen op het concrete aanbod in de gemeente.

Nathalie Debast